Leren met liedjes! gitaarles in zwolle en sint-jansklooster

Wil je gitaar leren spelen? Kom op gitaarles in Zwolle, of op gitaarles in Sint Jansklooster. We gaan meteen aan de slag met liedjes, want zo leer je het snelst.

Je komt wekelijks of tweewekelijks op gitaarles en je krijgt van mij nummers mee die voor jou een goede volgende stap zijn. Je kunt na een paar weken al heel veel leuke nummers spelen op gitaar!

Aart Lameris
Stap voor stap leren:
begin makkelijk en word steeds beter
Muzikaliteit:
maak muziek op een mooie manier
Liedjes:
speel mee met je favoriete liedjes

Het enthousiasme dat ik bij mijn leerlingen zie als ze hun favoriete liedjes kunnen meespelen is onbetaalbaar! waar we mee aan de slag gaan

We besteden in de gitaarlessen aandacht aan de volgende dingen:

 • De basis van gitaar
 • Akkoorden en tabs lezen
 • Verschillende muziekstijlen ontdekken
 • Slagjes, tokkelen en plectrumtechniek
 • Meespelen met liedjes
Aart Lameris
Sfeer

Inspirerende locatie waar krijg je gitaarles in zwolle?

Ik geef gitaarles op de locatie van Co aan de Grote Voort 10 in Zwolle. Een inspirerende omgeving met veel creativiteit! 

Daarnaast geef ik gitaarles in Sint-Jansklooster in mijn ouderlijk huis.

Aart Lameris
Sfeer

Jouw docent en inspirator bij het leren gitaar spelen over aart

Aangenaam, ik ben Aart Lameris uit Zwolle. Jouw docent en inspirator bij het leren gitaar spelen. Ik ben gitaar gaan spelen omdat ik veel muziek luisterde en het zelf wilde kunnen naspelen. Toen ik dat probeerde en het lukte ben ik nooit meer gestopt. Het enthousiasme dat ik bij mijn leerlingen zie als zij ook hun favoriete liedjes kunnen spelen is onbetaalbaar!

Tijdens het geven van gitaarles aan honderden leerlingen ben ik er achter gekomen hoe ik het beste aan iemand kan aanleren hoe je gitaar speelt. Dit heb ik samengevat in een goede lesmethode: beginnen met makkelijke liedjes en stap voor stap iets nieuws erbij. Jij kunt ook leren om met je favoriete liedjes mee te spelen, dus ga nu aan de slag!

Aart Lameris

tarieven & inschrijven

*Voor leerlingen boven de 21 jaar wordt bovenop de lesprijs 21% BTW in rekening gebracht.

priveles via lessenkaart:
€ 285,00 per 10 lessen
priveles via abonnement:
€ 26,00 per les
duoles:
€ 21,00 per persoon

Algemene voorwaarden gitaarles

Lessenkaart:

 • Je kunt als leerling kiezen voor een 10-lessenkaart. 
 • De lessen kunnen los worden ingepland op initiatief van de leerling.
 • Wanneer de leerling niet komt opdagen op de afspraak, of er binnen 6 uur vóór de afspraak wordt afgezegd, wordt er een les doorgerekend.
 • Wil je liever een abonnement? Dat kan alleen wanneer er een vast lesmoment ingepland kan worden. Lukt dat niet? Dan kun je gebruik maken van lessenkaarten.
 • Lessenkaarten blijven 18 maanden na aankoop geldig.
 • De aanschaf van de 10-lessenkaart vooraf is definitief en kan niet deels worden gerestitueerd.
 • Bij betaling van de factuur geef je een akkoord voor de algemene voorwaarden.

Abonnement:

 • Er kan alleen gekozen worden voor een abonnement wanneer er een vast lesmoment ingepland kan worden. (wekelijks of tweewekelijks op dezelfde dag en tijd)
 • De leerling neemt deel aan de lessen vanaf de eerstvolgende les na de proefles. Deelname is voor onbepaalde tijd.
 • Een gitaarles duurt een half uur en vindt wekelijks of tweewekelijks plaats.
 • Het seizoen is gebaseerd op 38 lessen voor een wekelijks abonnement en 19 lessen voor een tweewekelijks abonnement.
 • Het lesgeld wordt betaald via een automatische SEPA incasso in 12 gelijke termijnen. Het totaalbedrag van het aantal lessen in een seizoen x de lesprijs wordt gedeeld door 12, zo kom je op het termijnbedrag. 
 • Wanneer een leerling later in het seizoen instapt kan het zijn dat het totaal betaalde bedrag met het aantal lessen niet helemaal klopt. Bij de laatste termijn (augustus) komt hier een overzicht van en het verschil wordt verrekend. 
 • Indien de leerling de lessen wil beëindigen geldt een opzegtermijn van een maand. De lessen die aangeboden zijn worden verrekend met het aantal voldane termijnen.
 • Bij afwezigheid van de leerling is er alleen in de volgende gevallen reductie van lesgeld mogelijk:
  – Een sterfgeval in de naaste familie
  – Een schoolexamen op of rond het tijdstip van de les
  – Bij langdurige ziekte wordt er in overleg met de leerling naar een passende oplossing gezocht
 • Bij afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald in één van de bufferweken aan het eind van het seizoen of neemt een andere docent de les over.
 • Via het inschrijfformulier geef je een akkoord voor de algemene voorwaarden.

Algemeen:

 • Een proefles is gratis en vrijblijvend.
 • De leerling dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van een instrument.
 • Het lesmateriaal wordt aangeleverd door de docent en is inbegrepen bij de prijs van de les.
 • De lesprijzen zijn exclusief BTW. Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW, leerlingen boven de 21 jaar betalen 21% BTW over de genoemde lesprijzen. (Voor zowel lessenkaarten als een abonnement)
 • Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Aart Lameris | Gitarist kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de lessen of voortvloeiende uit de lessen dan ook.
 • Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds aan worden gepast. De leerling wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Krijg de slag te pakken met de leukste gitaarlessen!

Aart Lameris Heb je een gitaarvraag?